Μια άλλη πολύ σημαντική και ιδιαίτερη κατηγορία στην Πυθαγόρεια Αριθμολογία, είναι η ομάδα των Θεϊκών Αριθμών. Σε προηγούμενα άρθρα έχουμε μιλήσει για τους Μαγικούς αριθμούς, τους Καρμικούς , καθώς επίσης και για τους Κύριους. Η παραπάνω κατηγορία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον – χωρίς να χάνουν οι υπόλοιποι αριθμοί την εξίσου σημαντική αξία τους – καθώς […]

Περισσότερα